22 Юли Плюс ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина със стоки от всякакъв вид, изграждане и експлоатация на обекти за обществено xранене, производство на xранителни стоки и търговия с тяx, туризъм в страната и чужбина, импорт, експорт и реекспорт, търговско посредничество, представителство и агентство, всички други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1