Ав Козметикс ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия
Предмет на дейност: Производство на козметика и боя за обувки, търговска дейност на всички видове стоки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, строителна дейност, предприемачество, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна, включително и таксиметрова дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия - вътрешна и външна със селскостопански животински произведения и стоки, търговия с масла и петролни продукти, обществено хранене, маркетинг и други дейности незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1