АБС Асфалт Бетон София ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, строително-монтажни и ремонтно-технически услуги, производство на асфалтови и бетонови смеси и разтвори, преводаческа дейност, звукозаписи, фото- и видеоуслуги, консултантска дейност, проектиране, изграждане и внедряване на системи за управление, сертификация на системи, продукти и персонал и свързаните с тях дейности, маркетинг, мениджмънт, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, сделки с обекти на интелектуална собственост, производство на стоки и услуги с цел продажба, рекламна, издателска, импресарска и комисионна дейност, спедиторска, превозна и складова дейност, покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба, строителна и строително-ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти, хотелиерство, автосервизна дейност, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, както и извършването на всички други разрешени от закона дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1