Акцент С ООД - София
Област: София-град
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Продукти и услуги:
Езикови курсове за деца и възрастни. Индивидуално и фирмено обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език. Български за чужденци. Опитни преподаватели филолози. Интерактивни тестове за определяне на нивото.
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на езикови курсове и обучение, превод на документи и книжа, както и симултанен превод от и на български език, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, за която не се изисква специална лицензия, или съответно след получаването на такова.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1