Балкан Констракшън енд Серамик индъстри ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина
Предмет на дейност: производство, внос, търговия със строителни материали, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради, всякакви други дейности, свързани със строителната индустрия, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, покупка на недвижими имоти с цел експлоатация и продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност и други услуги, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, незабранени със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1