Армстехно ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на въздухоплавателни и космически превозни средства и техните двигатели
Предмет на дейност: Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели, научно-техническа и развойна дейност, разработка и производство на иновативни технологии. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговски сделки с хранителни и промишлени стоки, машини, съоръжения и лицензионни изделия (след получаване на разрешение), търговско представителство и посредничество, бартерни и реекспортни сделки, лизингови, маркетингови, туристически, xотелиерски, рекламни, информационни, програмни и импресарски и други услуги и сделки, както и всички други дейности незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1