Русгеоком БГ ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Добив на суров нефт и природен газ
Предмет на дейност: Геоложки изследвания и проучвания; добив, преработване и обработване на суровини и материали, както и тяхната реализация (след получаване на разрешение от компетентните държавни органи); търговия на едро и дребно, производство, внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1