Минно дружество Белоградчик АД - Белоградчик
Област: Видин
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Производство и продажба на електро- и топлоенергия, внос, износ, търговска дейност, преработка на табани и продажба на всички добити материали и субпродукти, покупка и продажба на недвижимо имущество, консултантски услуги, преводачески услуги от чужди езици на български, вкл. легализиране на превода от лицензирани и заклети преводачи, както и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1