Аджибадем Сити клиник многопрофилна болница за активно лечение Tокуда ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване и функциониране на национална многопрофилна болница за диагностика и активно лечение, родилна помощ, следболнична помощ и възстановителна дейност, рехабилитация на болни в областта на всички медицински и стоматологични специалности, трудова медицина, трансплантация на органи, тъкани и клетки, донорство на органи, тъкани и клетки, научна и учебна дейност, клинични изпитания на лекарства и апаратура, медико-козметични услуги, медицински туризъм, придобиване и управление на санаториуми, балнеоложки центрове, фитнес зали, обмен на опит с други болнични заведения и отделни специалисти в страната и в чужбина, осъществяване на профилактика, активно включване в национални и международни здравни програми за предотвратяване на заразни епидемии, болнична дейност в чужбина при спазване на местното законодателство и практика и други незабранени със закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1