Аджибадем Сити клиник многопрофилна болница за активно лечение Tокуда ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване и функциониране на национална многопрофилна болница за диагностика и активно лечение, родилна помощ, следболнична помощ и възстановителна дейност, рехабилитация на болни в областта на всички медицински и стоматологични специалности, трудова медицина, трансплантация на органи, тъкани и клетки, донорство на органи, тъкани и клетки, научна и учебна дейност, клинични изпитания на лекарства и апаратура, медико-козметични услуги, медицински туризъм, придобиване и управление на санаториуми, балнеоложки центрове, фитнес зали, обмен на опит с други болнични заведения и отделни специалисти в страната и в чужбина, осъществяване на профилактика, активно включване в национални и международни здравни програми за предотвратяване на заразни епидемии, болнична дейност в чужбина при спазване на местното законодателство и практика и други незабранени със закон дейности.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1