Авто мотор шоу ООД - София
Област: София-град
Дейност: Издаване на списания и други периодични издания
Предмет на дейност: Извършване на транспортна дейност, организиране и обработка на вътрешни, транзитни и международни превозни, одаване под наем на транспортни средства, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, като за дейностите, за които се изисква разрешение или лицензия, ще се извършват след получаването им.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1