Алби ООД - Белоградчик
Област: Видин
Дейност: Производство на други мебели
Продукти и услуги:
Основната дейност на "Алби" ООД е производство на разнообразни мебели - кухненско обзавеждане, мебели за баня, спални, хол, офис и др. Под запазената марка Kitten® произвеждаме бебешки и детски мебели за цялостно обзавеждане на детската стая.
Предмет на дейност: Производство на мебели, търговия с мебели, внос, износ, реекспорт на мебели, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакъв друг вид търговска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1