Авто 2002 ЕООД - Бели извор
Област: Враца
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: извършване на автотранспортна и авторемонтна дейност, превоз на горива, горивно-смазочни материали и търговия с тях, търговия със селскостопанска техника, извършване на вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, търговия на дребно и едро с алкохол и тютютеви изделия (след получаване на необходимия лиценз), инженерингова и проектантска дейност, строителна, строително-ремонтна, метална, селскостопанска дейност, посредничество и комисионерство, представителство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превоз на хора и товари в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1