Алекса ЕООД - Попово
Област: Търговище
Дейност: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи с цел продажба; производство на стоки с цел продажба; складова, спедиционна, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство; превозна, рекламна, информационна дейност и предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост, импресарска, продуцентска и други подобни; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1