Аглая ООД - Симеоновград
Област: Хасково
Дейност: Търговия на едро с облекло и обувки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; транспортна и таксиметрова дейност по превоз на хора и товари в страната и чужбина; складови сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, рекламни, информационни услуги; инженерингова дейност; покупка, ремонт или обзавеждане на недвижими имот с цел продажба; производство, изкупуване, пререботка и реализация на земеделска и животинска продукция; производство и услуги на изделия от шивашката промишленост с цел продажба както в страната, така и в чужбина, организирани под формата на предприятие.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1