Балканстрой Инженеринг ООД - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Предмет на дейност: Производство и продажба на мебели; покупка на ценни книги с цел продажба; експорт, импорт, реекспорт, търговия с петролни продукти; изготвяне на инсвестиционни програми и тяхното финансиране; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки и сделки по стоков контрол; лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки; попълване на митнически документи; консултации за внос и износ; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всички други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1