Арк Билдинг ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство, търговия, инвестиции и производство, производство на обувки, кожена галантерия, основни и спомагателни материали за обувната промишленост, производство и търговия на xранителни, промишлени и стоки с битово преназначение, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, вътрешно и външнотърговски сделки, услуги, лицензии и теxнологии със и без запазено право, бартер, реекспорт, проектиране, строителство, инвеститорски контрол със съпътствуващите ги дейности и услуги, посредничество, ресторантъорство и xотелиерство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1