Бетон ЕООД - Сандански
Област: Благоевград
Дейност: Производство на готови бетонови смеси
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина; продажба на бетонови и варови разтвори собствено производство; продажба на бетонови и керамични изделия, собствено производство; продажба на метални конструкции, собствено производство; строителна дейност и услуги в страната и чужбина; благоустройствени услуги; проектантски услуги; в и к услуги; битови услуги; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; транспортни и спедиционни услуги в страната и чужбина, складови услуги; лизинг.допълнение от 23.08.2006г. сметосъбиране и сметоизвозване, консервация и реставрация на паметници на културата.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1