Арго Чартъринг ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Кораборемонт, корабно агентиране, фрахтоване, брокераж, опериране, менажиране, чартиране и всички други дейности, свързани с експлоатацията, ремонта, контрола и обслужването на морски съдове и пристанища, докове по море, стефадорска, шипшандърска/след лиценз/, контейнерска и консултантска дейност, извършване на посредническа дейност при информация и наемане на работа в чужбина, след лиценз, вътрещно и външнотърговска дейност, посредничество и агентство, транспортна, спедиционна и складова дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1