АСМ ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с агрохимикали / хербециди, пестициди, фунгициди, разтежни стимулатори, трайни торови разтвори, сложни и комбинирани торове, микро торови, подобрители, прилепители, отежнители, десиканти, дефуланти, инсектициди, акарациди, ротендициди, биоинсектициди, биогенти, фероманови уловки, биофунгициди / в страната и чужбина; производство на селскостопанска продукция и семена за посев и търговия с тях в страната и чужбина; търговия с минерални торове в страната и чужбина; търговия с дизелово гориво, бензин и смазочни материали в страната и чужбина; търговия с интелектуална продукция; транспортни услуги в страната и чужбина; обработка със селскостопански машини на земеделски земи; търговия в страната и чужбина; строителство и обмяна на валута; търговия със селскостопански машини, съоражения и резервни части в страната и чужбина; фитофармацевтична дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1