Понеделник, 30.05.2016, 07:48
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

АСМ ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с агрохимикали / хербециди, пестициди, фунгициди, разтежни стимулатори, трайни торови разтвори, сложни и комбинирани торове, микро торови, подобрители, прилепители, отежнители, десиканти, дефуланти, инсектициди, акарациди, ротендициди, биоинсектициди, биогенти, фероманови уловки, биофунгициди / в страната и чужбина; производство на селскостопанска продукция и семена за посев и търговия с тях в страната и чужбина; търговия с минерални торове в страната и чужбина; търговия с дизелово гориво, бензин и смазочни материали в страната и чужбина; търговия с интелектуална продукция; транспортни услуги в страната и чужбина; обработка със селскостопански машини на земеделски земи; търговия в страната и чужбина; строителство и обмяна на валута; търговия със селскостопански машини, съоражения и резервни части в страната и чужбина; фитофармацевтична дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • булстат и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
15.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване