АСМ ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с агрохимикали / хербециди, пестициди, фунгициди, разтежни стимулатори, трайни торови разтвори, сложни и комбинирани торове, микро торови, подобрители, прилепители, отежнители, десиканти, дефуланти, инсектициди, акарациди, ротендициди, биоинсектициди, биогенти, фероманови уловки, биофунгициди / в страната и чужбина; производство на селскостопанска продукция и семена за посев и търговия с тях в страната и чужбина; търговия с минерални торове в страната и чужбина; търговия с дизелово гориво, бензин и смазочни материали в страната и чужбина; търговия с интелектуална продукция; транспортни услуги в страната и чужбина; обработка със селскостопански машини на земеделски земи; търговия в страната и чужбина; строителство и обмяна на валута; търговия със селскостопански машини, съоражения и резервни части в страната и чужбина; фитофармацевтична дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1