Агроконсулт Монтана ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки; лизинг, сервиз, отдаване под наем и услуги със селскостопанска техника и механизация; строителство и ремонт на сгради; транспорт в страната и чужбина; посредническа, проучвателна, предприемаческа и инвеститорска дейност; предоставяне на имущество и помещения под наем; търговска дейност у нас и в чужбина, както и всяка друга дейност незабранена със закон или след лицензиране там, където е необходимо.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1