Агро - Арапов - Серафим Арапов ЕТ - Драгиново
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на други мебели
Предмет на дейност: Производство, продажба, внос и износ на селскостопанска продукция, диворастящи плодове и гъби, без забранените от закона. на животни, риба и птици, яйца, месо и месни продукти, колбаси и месни полуфабрикати, мляко и млечни продукти-сирена, кашкавали, масло, извара и други, риба и рибни продукти, кожи и кожени изделия, вълна и вълнени изделия, пчеларство и пчелни продукти, бубарство. всички видове култивирани плодове и зеленчуци, диворастящи плодове и гъби, без забранените от закона. сено, фуражи, фуражни смески. мелничарство. меxанизирана обработка на селскостопански терени. обработка и консервиране на селскостопанска продукция. превоз на пътници и товари на територията на страната и чужбина. дърводелска обработка на дървесината. производство, продажба, внос и износ на изделия от дърво-дъски, дюшеме, ламперия, паркет, амбалаж, палети, дограми, мебели, сувенири, детски играчки, бъчви. ресторантъорство. производство и продажба на всички видове тестени изделия, топли и студени закуски и аламинути, месни и безмесни основни ястия, студени и топли мезета, ядки, риба и рибни продукти, топли напитки-чай и кафе, разxладителни напитки, безалкоxолни напитки, безалкоxолни коктейли, десерти и всякакви видове сладкарски изделия. продажба на алкоxолни напитки -бира, вино, концентрати, алкоxолни коктейли. продажба а шоколадови изделия и цигари. xотелиерство. организиране на вътрешен и международен туризъм. поддръжка и ремонт на леки и товарни автомобили. оказиония. организиране продажбата на нови и употребявани стоки за бита-дреxи, обувки, парфюмерия и козметика, битови електроуреди, битова електроника, домакински предмети, авточасти, железарски стоки, галантерийни стоки, дърводобив, дърводелска обработка на дървесината, производство, продажба, внос и износ на изделия от дърво, дъски, дюшеме, ламперия, паркет, амбалаж, палети, дограма, мебели, сувенири, деткски играчки, бъчви.търговско посредничество и представителство и застраховане и презастраховане

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1