Агривал Енерджи АД - София
Област: София-град
Дейност: Пренос на електрическа енергия
Предмет на дейност: Производство, дистрибуция и продажба на електроенергия в българия и чужбина, както и изграждане на съоражения за производство на електрическа нергия, производство на селскостопанска продукция, търговия със стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни търговци, склдови, комисионни, спедиционни, превозни сделки, транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка, стореж или обзеваждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка други дейност незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1