Еко Петрол продукт ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи, включиетлно нефтопродукти с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортиране на нефтопродукти, третиране, събиране, транспортиране /включително товарене и претоварване/, временно съхраняване, преработване, обезвреждане, внос-износ на отпадъци, съдържащи нефтопродукти (включително отпадъци от рафинация на нефт, пречистване на земен газ, маслени утайки и твърди отпадъци, утайки от третиране на отпадъци при нефтодобива, утайки получени при обезсоляване, дънни утайки от резервоари, утайки от киселинно алкилиране, разливи от нефт, получени при работата на инсталациите и поддръжката им, киселинен и други катрани) - след съответното лицензиране, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, предоставяне на хотелирески, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки и маркетинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1