АВВ Технолоджи ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Предмет на дейност: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал, производство и търговия с нефтопродукти - горива, масла, битум и дрги петролни деривати, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия с метали, търговия със стоки на леката промишленост, производство и търговия с алкохолни напитни и тютюневи изделия /след лиценз/, търговско представителство /без процесуално/, посредничество и агентство в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество и строителство, ресторантъорство и хотелиерство, транспортна, спедиционна /без пощенски пратки/ и складова дейност, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност, както и всяка друга дейност със стоки и услуги, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1