Аламак Интер ЕАД - Каблешково - Бс
Област: Бургас
Дейност: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство на електрически машини, електрооборудване и комплектация, производство на измерителни средства, производство на оптически прибори и апаратури, строителство на сгради и съоръжения, монтаж на инженерно оборудване, извършване на довършителни работи, наем на строителни машини и оборудване, търговия с автотранспортни средства и мотори, техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника, търговия на едро, в това число и чрез агенти, търговия на дребно, ремонт на битова техника.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1