Арабела Трейдинг Глас ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Формоване и обработка на плоско стъкло
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид както в страната, така и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, туроператорски, ресторантъорски или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им. - 20.08.2008 6а. Основна дейност по НКИД - Код НКИД: 26.12 Основна икономическа дейност от НКИД: Формоване и обработка на плоско стъкло.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1