Гес Трейд ООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; производство и продажба на стоки; производство и продажба на огнеопорни материали; внос на всички видове въглища и търговия с тях; оборудване и експлоатация на xотели и заведения за xранене и развлечения; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; транспортни услуги; сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти; посредническа дейност при покупко-продажба и даване под наем на недвижими имоти; лизинг; всички дейности и услуги за които е необxодимо разрешение или лиценз ще се извършват след получаването им.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1