А - Трейд - 3000 ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Предмет на дейност: Консултантска дейност, производство, внос-износ и търговия на едро и дребно с консултантска дейност, производство, внос-износ и търговия на едро и дребно с всички видове стоки, с изключение на забранените със закон, комисионна и оказионна търговия, търговско посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, изграждане и експлоатация на търговски обекти, производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция, продукти на хранително-вкусовата промишленост и леката промишленост, транспортна и спедиционна дейност, извършване на услуги, издателска и рекламна дейност, след получаване на съответните разрешения, лицензи или концесии, както и всички останали видове услуги и дейности, чието извършване не е забранено със закон или друг нормативен акт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1