Апекс Пул ЕАД - Русе
Област: Русе
Дейност: Производство на други мебели
Продукти и услуги:
АПЕКС ПУЛ ООД - Русе e изцяло българска компания, която работи в сферата на мебелното производство от 2000 г. Тя е лидер в производството на мебели за българския пазар и продава свои мебели за офис, дом, хотел, търговски обекти в цяла Европа. Нашата визитна картичка са клиентите ни - 32 от 100-те най-големи фирми за 2007 г. в България - Офис 1, Мегахим, Оргахим, Русенска корабостроителница, Приста Ойл, Дойчебанк, Овъргаз, Райфайзен банк, Домейн Бойар, ЛВК Търговище, НЕК. Отличават ни изключителното новаторство, огромна енергия и неподражаем почерк - определения, идеално описващи и собствениците на фирмата. Търговската марка, защитена от фирмата е АПЕКС МЕБЕЛИ.
Предмет на дейност: Производство и реализация на изделия от дърво, метал и други материали; външна и вътрешна търговия; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство, агентство и посредничество; консултантска и маркетингова дейност; спедиционна дейност; услуги в областта на софтуера и xардуера; рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1