БГ Хаус ЕООД - Брацигово
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството
Предмет на дейност: Производство, строителство и продажба на сглобяеми къщи, вили и конструкции в страната и в чужбина; производство и продажба на дограма, мебели и детайли от масивна дървесина в страната и чужбина; производство на стоки, с цел продажбата им в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; транспортна, туристическа, информационна и други подобни дейности; строителство и обзавеждане на нови жилища, с цел тяхната продажба; рекламна и маркетингова дейност; строителна дейност, както и други дейности незабранени със закон

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1