Майкропетрол ЕООД - Белене
Област: Плевен
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Производство и търговия с нефтопродукти – горива, масла, битуми и други петролни деривати, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия с метали, търговия със стоки на леката промишленост, производство и търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия /след лиценз/, търговско представителство /без процесуално/, посредничество и агентство в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество и строителство, ресторантъорство и хотелиерство, транспортна, спедиционна /без пощенски пратки/ и складова дейност, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност. търговия с електроенергия /след лиценз/ и енергийни съоръжения, растениевъдство и животновъдство. производство и търговия на/със селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина. производство, преработване и търговия на/с аквакултури, туристически и импресарски услуги в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1