Майкропетрол ЕООД - Белене
Област: Плевен
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Производство и търговия с нефтопродукти – горива, масла, битуми и други петролни деривати, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия с метали, търговия със стоки на леката промишленост, производство и търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия /след лиценз/, търговско представителство /без процесуално/, посредничество и агентство в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество и строителство, ресторантъорство и хотелиерство, транспортна, спедиционна /без пощенски пратки/ и складова дейност, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност. търговия с електроенергия /след лиценз/ и енергийни съоръжения, растениевъдство и животновъдство. производство и търговия на/със селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина. производство, преработване и търговия на/с аквакултури, туристически и импресарски услуги в страната и чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1