Байер БГ ЕООД - Ардино
Област: Кърджали
Дейност: Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
Предмет на дейност: Производство и монтаж на машини и съоръжения; търговия с машини и съоръжения на дребно и едро в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел продажба на дребно и едро в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество и представителство; консултантски дейности и услуги; комисионни, спедиционни и превозни дейности; складови и лизингови сделки; xотелиерска и ресторантъорска дейност; туристическа и рекламна дейност; строителство и търговия с недвижими имоти; други дейности и сделки, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1