Автогранд ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоки и услуги, производство, експлоатация, монтаж и демонтаж на софтуерни и хардуерни продукти, ресторантъорска, хотелиерска, лизингова, туристическа, сервизна, ремонтна, строителна, транспортна, програмно-техническа, посредническа дейност, внос, износ, ноу хау, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка стопанска дейност, която не е забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1