Аделина Стил 99 - Искра Георгиева ЕТ - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Строителство на електрически инсталации
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ресторантъорски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; електроизграждане на мрежи за високо и ниско напрежение до 35 киловолта и улично осветление; търговия с кабели, проводници, електроматериали; строителство на сгради и съоръжения с цел продажба; изграждане на водозахранващи съоръжения и мрежи

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1