Коттон фийл ООД - Петрич
Област: Благоевград
Дейност: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Предмет на дейност: Шиене на дреxи и аксесоари към тяx; представителство на чужди модни къщи от и в страната и в чужбина; внос и износ; търговия с платове на други стоки, както и всяка друга стопанска дейност незабранена със закон; извършване на транспортни услуги в страната, а също така извън нея /чужбина/, търговия на стоки и посредничество. за представителството виж в обстоятелствата.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1