Алко БГ ЕООД - Поликраище
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Изработка на облекло на ишлеме и реализацията му на външния и вътрешния пазар; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство на стоки и търговската им реализация; комисионни, превозни, спедиционни и складови сделки; рекламни услуги; лизинг, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1