Алеко ЕООД - Смолян
Област: Смолян
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане, поддържане и експлоатация на електрически централи, производство, пренос и разпределение на електрическа енергия от мвец, изграждане и експлоатация на хидроенергийни, хидротехнически, промишлени и граждански обекти, строителство, ремонт и поддържане на пътища, строителни услуги, търговско представителство и посредничество, отдаване на леки автомобили под наем, рент-а-кар услуги и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона, като дейността ще се извършва в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1