Алупласт-ЖТГ ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки по осъществяване на строителна и ремонтна дейност; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; търговско представителство и посредничество, а също така и сделки с интелектуална собственост

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1