Аспект ІІІ ООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Предмет на дейност: Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автосервизни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, производство и реализация на селскостопанска продукция-растителна и животинска, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, както и всяка друга позволена от закона дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1