Бари КБК Груп ООД - Пещера
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Производство и търговия с промишлени стоки. продажба и сервиз на селскостопанска теxника, семена и препарати. изграждане и сервиз на компютърни и касови системи с цел продажба; разработка и продажба на компютърен софтуер; търговия със стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; услуги и консултации; лизингова дейност; проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба; транспортни услуги; маркетинг; дистрибуция; туристическа дейност; xотелиерство; посредническа дейност; дейност на търговско представителство; спедиционни и складови сделки; реклама; информационни услуги; външнотърговска дейност; добив и преработка на дървен материал, както и всякакви други търговски сделки, сключването на които не е забранено от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1