А.В. - Техника ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други обработващи машини
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на промишлени стоки, инженерно-внедрителска и консултантска дейност в областта на промишлеността, транспорта, строителството, строителна и транспортна дейност, ноу-хау на технологии, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми у нас и в чужбина, обучение на персонала на нова и лизингована техника и технологии, мениджмънт и реклама на стоки и технологии

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1