Алпо ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на метална дограма за строителството
Предмет на дейност: Търговия на алуминиеви профили;търговия на обков за алуминиева, дървена и други видове дограми;организиране на произвоство на алуминиева и други видове дограми; продажба на машини и съоръжения за по-горе изброените дейности;производство, търговия на стоки с промишлено предназначение; производство, търговия на стоки със селскостопанско предназначение; складови, дистрибуторски, лизингови дейности;дейности в сферата на услугите- преводи, комисионни, спедиторски; вътрешен и международен транспорт; внос-износ на материали, консумативи, машини, съоръжения;внос и износ на продукти от всякакъв вид, проучване на пазара, маркетинг, реклама, производство и търговия; представителства на фирми и служби пряко свързани с по-горе изброените дейности; всички други дейности, сходни с по-горните, с цел печалба; други производствени и търговски дейности и сделки незабранени от закона. дейността на оод ще се развива в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1