Агроспейс ООД - Велинград
Област: Пазарджик
Дейност: Производство на други основни органични химични вещества
Предмет на дейност: Производство, търговия, внос/износ на препарати за растителна защита, минерални и органични торове, научно-производстена и екологична дейност в областта на селското стопанство, посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми; външно-търговска дейност внос/износ; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; търговия, ремонт и отдаване под наем на мпс и селскостопанска техника; всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1