Адвокат Румяна Тодорова ЕООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Юридически услуги
Предмет на дейност: Юридически дейности, правна защита, разработване на програми и проекти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, компютърни дейности, превоз на хора и товари у нас и в чужбина, рекламна дейност, комисионни, спедиционни и складови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по - нататъшна експлоатация, хотелиерско и ресторантъорство, външно-икономическа дейност, както и всички други търговски дейности, които не са незабранени от закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1