АДЛ ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане и изпълнение, поддръжка и ремонт на сгради, машини, съоръжения и инсталации за и на промишлени и граждански обекти и нужди, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и чужбина, строителна и снабдителска дейност, вещи под наем и заложна дейност, антиквариат, оказион, ревюта, базари, рекламна и издателска дейност и други дейности и услуги за задоволяване потребностите на икономиката, пазара и населението, вътрешна и външно-икономическа и търговска дейност, реекспорт, компенсационни и суич сделки, маркетинг, комисионна, складова и лизингова дейност, посредническа дейност, агентство и представителство на трети лица в страната и чужбина, мениджърска и инженерингова дейност в строителството, промишлеността, селското стопанство, xранително- вкусовата и преработвателната промишленост, туристическа, рекламна, импресарска, програмна и информационна дейност, посредничество, придобиване и продажба при и на недвижими имоти, вещи и вещни права и продукти на интелектуалната собственост, производство, преработка и покупка на стоки и други вещи с цел продажба и друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон или други нормативни актове.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1