АДЛ Идеал ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Инвеститорска, строителна и търговска дейност. транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и чужбина. мениджерска и инженерингова дейност, туристическа, рекламна и импресарска дейност. вещи под наем, дизайн, маркетинг, ревюта и издателска дейност, и други дейности и услуги за задоволяване потребностите на икономиката, пазара и населението. вътрешна и външно търговска дейност, реекспорт, компесационни сделки, комисионна, складова и лизингова дейност. посредническа дейност, агентство и представителство на трети лица в страната и чужбина. посредничество, придобиване и продажба при и на недвижими имоти, вещи и вещни права, и продукти на интелектуалната собственост. организиране и извършване на икономически, експертизи за капиталовложения и инвестиции в страната и чужбина. производство, преработка и покупка на стоки и други вещи с цел продажба, и друга стопанска и търговска дейност, не забранена със закон или нормативни актове.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1