Айгруп ЕООД - Новачево
Област: Сливен
Дейност: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство. търговско представителство и посредничество. комисионни, спедиционни и превозни сделки. складови сделки. лицензионни сделки. стоков контрол. сделки с интелектуална собственост. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, заваровъчни, авто-услуги или други услуги, организирани по търговски начин. покупка, строеж и обзавеждане, на недвижими имоти с цел продажба. лизинг. ресторантъорство. кафе-аператив, бар и др. в областта на общественото хранене. ремонт на битова и промишлена електроника, външно и вътрешно търговска дейност на едро и дребно включително извършване на бартерни сделки с всякакъв вид стоки, които не са забранени от закона в това число на алкохол и цигари. фризъорство. масаж. физиотерапия, както и всякакъв друг вид сделки и дейности, които не са забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1