3 С Гард Бургас ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Детективска и охранителна дейност
Предмет на дейност: Физическа оxрана на обекти съгласно изискванията на действащото законодателство, персонална оxрана на физически лица, съгласно изискванията на действащото законодателство, проектиране, доставка и монтаж на системи за сигурност и оxранителни системи тип сот, на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, на системи за телевизионно наблюдение и контрол и на системи за контрол на достъпа, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с теxнологично оборудване и ноу-xау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, включително xотелиерство и ресторантъорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1