Айтиер България ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Закупуване на суровини от неразделно събиран употребяван текстил с международно наименование "оригинал", рециклиране, обработване и продажба на употребяван текстил, битови артикули и текстилни отпадъци, преминавайки през различни степени на производство, след рециклиране на употребявания текстил, производство на: употребявания текстил с остатъчен ресурс на използваемост по предназначение, за което е произведен, два основни продукта: а - за вътрешен пазар с над 400 артикула - дрехи, домашен текстил и битови артикули, продукт б - за износ с над 500 артикула - дрехи, домашен текстил и битови артикули, от употребявания текстил без остатъчен ресурс на използваемост по предназначение, за което е произведен, няколко основни групи продукти: 20 артикула различни типове парцали за индустриална употреба - почистващи, абсорбиращи, полиращи, които се използват в рафинерии, нефтени компании, автомобилостроенето, автомивки, строителство, автомонтъорски, бояджийски, електротехнически фирми и всякакви мегханични работилници, приложими в различни икономически сфери, производство на първични суровини от изкуствена и естествена вълна за производство на дефиниран и чист краен продукт на входа на производството на нови влакна от рециклиран текстил, производство на декоративни и използваеми елементи - от деним (табуретки и др.) група перушина и пух, подготовка на суровини от деним за производство на суровини то рециклиран деним и продукти използваеми за различни индустриални цели и дейности в икономическите сфери - например - строитлество, автомобилостроене, производство на специална хартия и картони и др., всички дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1