Арт Стоун ООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Производство на изделия от бетон за строителството
Предмет на дейност: Производство на бетонови изделия за строителството. покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид. продажба на стоки собствено производство. търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица. всички дейности, които по предмет и обем изискват делата да се водят по търговски начин, след снабдяване с лицензи и разрешителни за тези, за които се изискват такива.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1